קול הכליה

מגזין קול הכלייה 26
25 מגזין קול הכלייה
24 מגזין קול הכלייה
23 מגזין קול הכלייה
22 מגזין קול הכלייה
21 מגזין קול הכלייה
מגזין קול הכליה 20
19 מגזין קול הכליה
18 מגזין קול הכליה
17 מגזין קול הכליה
15 מגזין קול הכליה
9 מגזין קול הכליה
8 מגזין קול הכליה

הגשת מאמר לביטאון "קול הכליה":

שם המאמר

בעברית או באנגלית, בתוספת שמות המחברים תארים אקדמיים ומקום העבודה.

תקציר

את התקציר יש לכתוב ב 200 מילים לכל היותר. בתקציר תופיע התייחסות קצרה ורלוונטית לתוכנם הצפוי של כל הפרקים במאמר.

ראשי פרקים

חלוקת ראשי הפרקים תיעשה בהתאם לסוג המאמר:

 1. מחקר:
  • מבוא/הקדמה
  • סקירת ספרות
  • תיאור הבעיה
  • מטרות
  • תכנון ההתערבות
  • תיאור ההתערבות
  • תוצאות
  • מסקנות
  • המלצות
 2. תיאור מקרה (case study):
  • רקע
  • תיאור מקרה
  • תיאור הבעיה
  • סקירת ספרות
  • ניתוח הבעיה על פי הספרות
  • סיכום
  • מסקנות
  • המלצות


שיטת רישום המקורות
בתוך המאמר יש להוסיף מספר קטן בסיום ההתייחסות למקור. המספר הוא על פי המספר של המקור ברשימת המקורות בסיום המאמר.

ברשימת המקורות שתובא בסוף המאמר יש לכלול רק את פרטי המקורות שהוזכרו בגוף המאמר
רשימת המקורות תסודר לפי סדר ההתייחסות במאמר (מאמר שצוטט ראשון יהיה המאמר הראשון ברשימת המקורות בסיום).

כתיבת המקור
מאמר: שם משפחה, אות ראשונה בשם פרטי (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך, עמודים (להקפיד שהעמודים יהיו מימין לשמאל, למשל (20-34(

ספר (מחבר אחד):

שם משפחה, שם פרטי (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

ספר (מספר מחברים):

שם משפחה, שם פרטי , שם משפחה, שם פרטי ושם משפחה, שם פרטי (שנה). שם הספר, מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

 

מקורות אלקטרוניים:
למקור על גבי הרשת יש להשתמש במבנה המקובל למקורות מודפסים ולהוסיף, את שם האתר וכתובתו המדויקת. כתובת האינטרנט המדויקת מחליפה את מקום ההוצאה ושם ההוצאה. כדי למצוא את הכתובת המדויקת יש לעמוד על הקישור הישיר לפריט ולהעתיק את קיצור הדרך (בלי המספרים והאחוזים)
שליחת המאמר

באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

צוות מערכת "קול הכליה

כל הזכויות שמורת לעמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל
אתר זה נבנה על ידי point.services